นั่งร้านเหล็กขนาดต่างๆ

 

 นั่งร้านขนาดต่างๆ

 

นั่งร้านเหล็ก ตามมาตรฐานการผลิตนั้นมีหลากหลายความสูง

โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้งานตามความต้องการ

และความเหมาะสมของหน้างาน

ความสูงมาตรฐานของนั่งร้านนั้นมีดังนี้

 

1930มม. / 1700มม. / 1524มม.

1219มม. / 914มม. / 600มม. / 490มม.

 

 

นั่งร้านรุ่นสูง 1.93 เมตร

นั่งร้านเหล็ก,นั่งร้าน,ราคานั่งร้าน,เช่านั่งร้าน,นั่งร้านราคา,นั่งร้านเช่า,นั่งร้านขนาด,นั่งร้านมาตรฐาน

 

นั่งร้านรุ่นสูง 1.70 เมตร

นั่งร้านเหล็ก,นั่งร้าน,ราคานั่งร้าน,เช่านั่งร้าน,นั่งร้านราคา,นั่งร้านเช่า,นั่งร้านขนาด,นั่งร้านมาตรฐาน

 

 

นั่งร้านรุ่นสูง 1.52 เมตร

นั่งร้านเหล็ก,นั่งร้าน,ราคานั่งร้าน,เช่านั่งร้าน,นั่งร้านราคา,นั่งร้านเช่า,นั่งร้านขนาด,นั่งร้านมาตรฐาน

 

 

นั่งร้านรุ่นสูง 1.21 เมตร

นั่งร้านเหล็ก,นั่งร้าน,ราคานั่งร้าน,เช่านั่งร้าน,นั่งร้านราคา,นั่งร้านเช่า,นั่งร้านขนาด,นั่งร้านมาตรฐาน

 

 

นั่งร้านรุ่นสูง 914 มม.

นั่งร้านเหล็ก,นั่งร้าน,ราคานั่งร้าน,เช่านั่งร้าน,นั่งร้านราคา,นั่งร้านเช่า,นั่งร้านขนาด,นั่งร้านมาตรฐาน     

 

นั่งร้านรุ่นสูง 600 มม.   

 นั่งร้านเหล็ก,นั่งร้าน,ราคานั่งร้าน,เช่านั่งร้าน,นั่งร้านราคา,นั่งร้านเช่า,นั่งร้านขนาด,นั่งร้านมาตรฐาน

 

นั่งร้านรุ่นสูง 490 มม.

 

นั่งร้านเหล็ก,นั่งร้าน,ราคานั่งร้าน,เช่านั่งร้าน,นั่งร้านราคา,นั่งร้านเช่า,นั่งร้านขนาด,นั่งร้านมาตรฐาน