Avatar
SIAM

นั่งร้านมาตรฐานมีให้เลือกหลากหลายขนาด

โดยจะมีหน้ากว้าง 1219 x 1829มม.

ความสูงจะมีตั้งแต่ 490มม. 600มม. 914มม.

1219มม. 1524มม. 1700มม.  1930มม.

 

ซึ่งนั่งร้านที่มักจะเห็นได้ทั่วไปในท้องตลาดนั้น

จะมีขนาด 1700มม.

 

ความหนาที่เหมาะสมไม่ควรต่ำกว่า 1.8มม.

 

*เนื่องจากในปัจจุบันมีการผลิตนั่งร้านความหนาหลากหลาย*

 การรับน้ำหนักจึงลดทอนไปตามความหนาของเหล็ก

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

ผู้ใช้งานควรตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมในการรับน้ำหนักอีกครั้ง