ฟอร์มไท และ อุปกรณ์ล็อคฟอร์มไท
 • 29 June 2019
 • 2,025
 • 0
ฟอร์มไท  FORM TIE SYSTEM    ฟอร์มไท เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานหล่อคอนกรีต เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการล็อค แ...
อ่านต่อ
ฟอร์มไท และ อุปกรณ์ล็อคฟอร์มไท
 • 29 June 2019
 • 2,702
 • 0
ฟอร์มไท  FORM TIE SYSTEM    ฟอร์มไท เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานหล่อคอนกรีต เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการล็อค แ...
อ่านต่อ
แบบเหล็ก-แบบหล่อ
 • 9 December 2016
 • 4,099
 • 0
แบบเหล็ก หรือ แบบหล่อ คอนกรีต     แบบเหล็ก หรือ แบบหล่อ เป็นโครงสร้างชั่วคราวเพื่อใช้สาหรับรองรับน้าหนักแ...
อ่านต่อ
แบบหล่อคอนกรีตประเภทต่างๆ
 • 9 December 2016
 • 10,994
 • 0
แบบหล่อคอนกรีต มีประเภทไหนบ้าง? แบบหล่อคอนกรีต ผลิตจากอะไรได้บ้าง?   ต้องคานึงถึงความประหยัดตลอดจนความแข็งแรง...
อ่านต่อ