นั่งร้านและส่วนประกอบต่างๆ

นั่งร้านเหล็ก และ ส่วนประกอบต่างๆ

นั่งร้าน SCAFFOLDING
นั่งร้านญี่ปุ่น FRAME SCAFFOLDING
นั่งร้านหอเลื่อน SCAFFOLDING TOWER
นั่งร้านลิ่มล็อก RINGLOCK SCAFFOLDING
ขาตั้งนั่งร้าน SCAFFOLDING HORIZONTAL FRAME
กากบาทนั่งร้าน SCAFFOLDING CROSSBRACE
ฝาครอบนั่งร้าน SCAFFOLDING HORIZONTAL FRAME
ข้อต่อนั่งร้าน JOIN PIN
แผ่นทางเดินนั่งร้าน CATWALK / WALK PLATFORM
บันไดนั่งร้าน SCAFFOLDING STEP
ราวกันตกนั่งร้าน GUARD RAIL
ขาค้ำยัน SCAFFOLD SUPPORTER
เบสเพลท / ตีนเป็ด BASE PLATE
ยูเฮด U HEAD
อาร์มล็อค ARM LOCK
เกลียวปรับ / เกลียวปรับระดับ JACK BASE
เกลียวปรับตัวยู / เกลียวตัวยู U JACK
ล้อยางนั่งร้าน RUBBER CASTER
ล้อพียู / ล้อพียูแดง POLYURETHANE CASTER
เสาค้ำยัน PIPE SUPPORT / PROP
เสาดึงดัน PUSH & PULL PROP
นั่งร้านท้าวแขน SCAFFOLDING BRACKET
แคมป์ยึดผนัง SCAFFOLDING KEEPER
แคมป์เป็น / ข้อเสือเป็น / มือเสือเป็น SWIVEL COUPLER / SWIVEL CLAMP
แคมป์ตาย / ข้อเสือตาย / มือเสือตาย FIXED COUPLER / FIXED CLAMP
แคมป์เดี่ยว / ข้อเสือเดี่ยว /มือเสือเดี่ยว SINGLE COUPLER / SINGLE CLAMP
แคมป์ตัวยู U COUPLER / U CLAMP
แคมป์เป็นหนา / ข้อเสือเป็นหนา HEAVY DUTY SWIVEL COUPLER
แคมป์ตายหนา / ข้อเสือตายหนา HEAVY DUTY FIXED COUPLER
ปลอกต่อแป็บ SLEEVE COUPLER
ข้อต่อเบ่งแป็บ BONE JOINT
แคมป์ปั้มร้อนเป็น / แคมป์ฟอร์จเป็น DROP FORGED SWIVEL COUPLER
แคมป์ปั้มร้อนตาย / แคมป์ฟอร์จตาย DROP FORGED FIXED COUPLER
พุตล็อค PUTLOG COUPLER
บีมแคมป์ BEAM CLAMP / BEAM COUPLER
เบซิ่งแคมป์ / มือลิง BRACING CLAMP
แคมป์ยึดแผ่นทางเดิน PLANK CLAMP
แรบบิทแคมป์ RABBIT CLAMP
แคมป์จับบันได LADDER CLAMP
คานรับบันได STAIRWAY HANGER