ฟอร์มไท และ อุปกรณ์ล็อคฟอร์มไท

ฟอร์มไท 

FORM TIE SYSTEM 

 

ฟอร์มไท เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานหล่อคอนกรีต เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการล็อค และ ป้องกันการปริแตกของแบบเหล็ก

เพื่อให้แบบเหล็กอยู่ในสภาพที่คงทน และ ทนทานหลังจากเทคอนกรีต 

และทำให้คอนกรีตออกมาในรูปแบบตามที่ผู้ใช้ต้องการ

อุปกรณ์ฟอร์มไทนั้น สามารถใช้งานได้ง่าย และ มีราคาที่ค่อนข้างถูก

 

 formtie

 

ฟอร์มไท จะมี 2 ชนิด คือ Type B (9มม.) และ Type D (12มม.)

 

ฟอร์มไท

 

อุปกรณ์ล็อคฟอร์มไท จะแบ่งออกเป็น

1. ฟอร์มไท ขนาด 9มม. และ 12มม.

2. ไส้ใน ขนาด 9มม. และ 12มม.

3. โพลิโคน ขนาด 9มม. และ  12มม.

4. ประกับรัด โดยจะแบ่งออกเป็น ประกับสำหรับรัดแป๊บ และ ประกับสำหรับรัดไม้

 

ภาพการใช้งานฟอร์มไท

ภาพการใช้งานฟอร์มไท