นั่งร้านและมาตรฐานเกี่ยวข้องกับนั่งร้าน

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน

นั่งร้าน การทำงานเกี่ยวกับที่สูงเกิน 2 เมตรขึ้นไปต้องสร้างนั่งร้านกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบ

นั่งร้านมาตรฐาน ต้องจัดให้มีวิศวกรเป็นผู้ออกแบบและกำหนดรายละเอียดนั่งร้านนั่งร้าน

พื้นที่นั่งร้านต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร

นั่งร้านต้องทำราวกันตกสูงจากพื้นนั่งร้าน 0.90-1.10 เมตรโดยรอบๆนอกนั่งร้าน

นั่งร้านต้องจัดทำบันไดเพื่อใช้ขึ้น-ลงในนั่งร้านนั่งร้านต้องจัดทำผ้าใบหรือวัสดุอื่นๆปิดคลุมโดยรอบๆนอก

นั่งร้านกรณีใช้นั่งร้านทำงานที่สูงและเสี่ยงต่อการทำของหล่นใส่บุคคลอื่น

นั่งร้านกรณีมีการทำงานหลายๆชั้นพร้อมๆกันต้องจัดสิ่งป้องกันอันตรายต่อผู้ที่ทำงานในชั้นถัดลงไป

นั่งร้านต้องสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 2 ของน้ำหนักแห่งการใช้งาน

สำหรับนั่งร้านที่สร้างด้วยโลหะ นั่งร้านที่รองรับนั่งร้านต้องมีความมั่นคงแข็งแรง

นั่งร้านสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของน้ำหนักการใช้งาน

นั่งร้านหรือโครงนั่งร้านต้องมีการยึดโยงค้ำยันหรือตรึงกับพื้นดิน หรือส่วนของงานก่อสร้างเพื่อป้องกันไม่ให้นั่งร้านเซหรือล้ม

นั่งร้านเสาเรียงเดี่ยวที่สูงเกิน 7.00 เมตรขึ้นไป หรือนั่งร้านที่สูงเกิน 21.00 เมตรขึ้นไป

นายจ้างต้องจัดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงานตามที่ ก.ว

กำหนดเป็นผู้ออกแบบและกำหนดรายละเอียดนั่งร้าน สำหรับนั่งร้านเสาเรียงเดี่ยว

ห้ามมิให้ใช้น้ำหนักบรรทุกบนนั่งร้านแต่ละชั้นโดยเฉลี่ยแล้วเกินกว่า 50 กิโลกรัมต่อความยาว 1.00 เมตร

นั่งร้านกรณีพื้นนั่งร้านลื่นหรือมีพายุฝน ห้ามลูกจ้างทำงานบนนั่งร้าน

นั่งร้านกรณีติดตั้งนั่งร้านใกล้สายไฟที่ไม่มีฉนวนหุ้มหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต้องให้ดำเนินการจัดให้มีการหุ้มฉนวนที่เหมาะสมก่อนการทำงานเพื่อความปลอดภัยของคนทำงาน

นั่งร้านที่สร้างด้วยโลหะ ต้องเป็นโลหะที่มีจุดครากไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและมีส่วนปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 เท่าของจุดคราก

นั่งร้านที่ใช้ต้องเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นชนิดเดียวกันและไม่ควรใช้แบบผสมผสานกันถ้าเป็นคนละชนิดกันอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้

ทุกขณะเวลาเพื่อความปลอดภัยควรใช้เป็นชนิดเดียวกันไม่ใช้โลหะหรือไม้มาผสมผสานกันเพื่อความปลอดภัยนั่งร้าน

ในกรณีที่ลูกจ้างทำงานใกล้สายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้มต้องไม่ให้ใกล้เกินระยะที่กำหนด

ระยะห่างจากเครนหรือปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 0.50 เมตรในส่วนของนั่งร้านทั่วไปนั้น

จำเป็นต้องมีแบบที่เป็นมาตรฐานซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยที่จะใช้งานเป็นหลักนั่งร้าน

 

จึงควรมีลักษณะมาตรฐาน ดังนี้

1.  สำหรับนั่งร้านที่ทำด้วยไม้จะออกแบบเพื่อรับน้ำหนักไว้สูงสุดไม่เกิน 4 เท่า ของน้ำหนักที่จะใช้งานจริง

2.  การใช้นั่งร้านนั้นมีข้อควรระวังคือ ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ชนิดเดียวกันและไม่ควรใช้แบบผสมผสานกัน

3.  นั่งร้านที่สูงกว่า 2 เมตร จะต้องมีราวกันตก

4.  นั่งร้านที่สร้างด้วยไม้จะต้องใช้ไม้ที่ไม่ผุ เปื่อย และไม่มีรอยร้าวหรือ ชำรุดอื่นๆ ที่จะทำให้ขาดความแข็งแรงทนทาน

5.  นั่งร้านที่เป็นโลหะ ต้องมีจุดคราก (Yield Point) ไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ ตาราง ซม. และสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ำหนักของการใช้งาน

6.  โครงนั่งร้านต้องมีการยึดโยง ค้ำยัน หรือตรึงกับพื้นดิน หรือส่วนของงานก่อสร้างเพื่อป้องกันมิให้เซหรือล้ม

7.  ราวกันตก ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. และไม่เกิน 1.10 เมตร จากพื้นนั่งร้านตลอดแนวยาวด้านนอกของนั่งร้าน ยกเว้นเฉพาะช่วงที่จำเป็นเพื่อขนถ่ายสิ่งของ และนั่งร้านเสาเรียงเดี่ยว

8.  ต้องจัดให้มีบันไดภายในของนั่งร้านและมีความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา ยกเว้นนั่งร้านเสาเดี่ยว

 9.  ต้องออกแบบเผื่อไว้ให้นั่งร้านสามารถรับน้ำหนักผ้าใบสังกะสี ไม้แผ่นหรือวัสดุอื่นที่คล้ายกันนอกจากนี้จะต้องมีการบำรุงดูแลรักษาสภาพการใช้งาน

ของนั่งร้านอย่างสม่ำเสมอหากมีพายุแผ่นดินไหวหรือเหตุที่ทำให้นั่งร้านเสียสมดุลต้องทำการซ่อมหรือปรับปรุงแล้วให้มีสภาพที่ปลอดภัย

และพร้อมใช้งานและที่สำคัญคือพนักงานทุกคนจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลด้วยทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

 

 

----------------------------------------------

สอบถามติดต่อ

โทร/Line: 043-000267 ,092-2598712

โทร/Line: 095-6465450 ,095-1799824

โทร/Line: 089-6999391,097-3013485

ไลน์:http://line.me/ti/p/y71tDGH8oM

Fb: https://www.facebook.com/siamheavydutytrading

Website: WWW.SCAFFOLDTHAI.COM

EMAIL: info@scaffoldthai.com

แผนที่: https://goo.gl/nHoZNF

-------------------------------------

บริษัท สยาม ฟอร์มเวิร์คส์ จำกัด

บริษัท สยาม เฮฟวี่ ดิวตี้ เทรดดิ้ง จำกัด

ให้บริการ ขาย - เช่า นั่งร้านเหล็ก แบบเหล็ก

แบบหล่อคอนกรีต รุ่นมาตรฐาน ราคาเป็นกันเอง

อุปกรณ์นั่งร้าน ล้อยาง ล้อพียู เกลียวปรับระดับ

เกลียวตัวยู มือเสือ หรือ แคลมป์

บันไดนั่งร้าน เสาค้ำยัน แป้นรอง ปลอกต่อแป็บ

แผ่นทางเดิน นั่งร้านตัวที ชุดกันตก

แบบถนน แบบเหล็กแผ่นเรียบ แบบเทคาน

แบบเสาเหลี่ยม แบบเสากลม ยูคลิป

กุญแจหางหนู นั่งร้านหอเลื่อน

นั่งร้านเวที หรือ สินค้าสั่งผลิตแบบต่างๆ

-------------------------------------

#ข้อเสือSC4248 #SHDT #SWIVEL_CLAMP

#ข้อเสือนั่งร้าน #อุปกรณ์นั่งร้าน #นั่งร้าน

#siamheavy #ข้อเสือ #นั่งร้านราคาถูก #นั่งร้านเหล็ก

#เกลียวปรับ #เกลียวปรับนั่งร้าน #ฝาครอบนั่งร้าน #ข้อต่อนั่งร้าน #ขาตั้งนั่งร้าน #ล้อนั่งร้าน #บันไดนั่งร้าน #แผ่นทางเดิน #เสาค้ำยัน

#นั่งร้านกัลวาไนซ์ #กากบาทนั่งร้าน #นั่งร้านให้เช่า #แบบเหล็ก

#แบบเหล็กให้เช่า #แบบหล่อ #แบบคอนกรีต #แบบเสา #แบบถนน#แบบคาน #บ้านไผ่ #บ้านแฮด

#สยามแบบเหล็ก #นั้งร้าน #แบบเทพื้นคอนกรีต #สยามฟอร์มเวิร์คส์ #siamformworks

#นั่งร้านขอนแก่น #ขอนแก่น #สยามเฮฟวี่ #scaffoldthai #roadform #metalform #เหล็กฉากเข้ามุม #แบบเทปูน #ราคาแบบเหล็ก #เช่าแบบเหล็ก #แบบเหล็กราคา #cornerform #flatform #เหล็กแบบ #หล่อปูน #เทเสา #เทพื้น #เทถนน #มือเสือ

#ราคาถูก #คุณภาพ #ราคาเช่า #มาตรฐาน #แบบเสาตัวแอล #แบบเสามุมฉาก #แผ่นพื้นยืนนั่งร้าน

#scaffolding #scaffoldingframe #coupler

#scaffolding_equipment #scaffolding_mainframe

 

#scaffolding_coupler #formwork #rental #standard #steelformwork #khonkean #construction #thailand