บริษัท สยาม ฟอร์มเวิร์คส์ จำกัด

บริษัท สยาม เฮฟวี่ ดิวตี้ เทรดดิ้ง จำกัด

นั่งร้านหอเลื่อนหรือนั่งร้านแบบสำเร็จมีล้อหรือนั่งร้านโครงสร้างสำเร็จ (Prefabricate Scaffolding)

 ตามมาตรฐานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

 นั่งร้านชนิดนี้จะถูกรองรับไว้บนฐานเกลียวปรับระดับและยึดประคองไว้ด้วยโครงเหล็กเพื่อความมั่นคง

มีขาค้ำยันที่เสานั่งร้านหรือเสาสมอบก มีราวกันตกหรือชุดกันตกและแผ่นป้องกันของตก (Toe Board)

หรือมีการปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันและความคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

บริษัท สยามฟอร์มเวิร์ตส์   นั่งร้านหอเลื่อนแบบโครง สร้างสำเร็จรูป

บจก.สยามเฮฟวี่ดิวตี้เทรดดิ้ง   

ประกอบด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยตามมาตรฐานข้างต้น

ทั้งแผ่นทางเดินเปิด-ปิดได้ อุปกรณ์ชุดกันตกทั้งแบบขานั่งร้านและ  แบบเสาหรือราวกันตกรวมถึงชุดกันของตกชุดToe board

อาร์มล็อค (*ใช้ล็อคนั่งร้านแต่ละชั้นเข้าด้วยกัน) ขาค้ำเล็กขนาด 1.7เมตรและขาค้ำใหญ่ขนาด 5.1เมตร ล้อนั่งร้านพร้อมเบรค

ไม่ว่าจะเป็นแบบล้อยาง (Rubber Caster) หรือล้อพียู (heavy duty Caster) ทั้งแบบใส่แป้นธรรมดาและแบบมีเกลียว

สำหรับปรับระดับเหมาะกับงานเคลื่อนย้ายในบริเวณหน้างานที่มีพื้นผิวที่ไม่เท่ากันเกลียวปรับระดับขนาดต่างๆสำหรับหน้างาน

ที่ไม่ต้องการเคลื่อนย้ายแต่ต้องการปรับระดับพื้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบขนาดความสูงของชุดหอเลื่อนของเราได้จากภาพ

ตัวอย่างแนบค่ะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 095-1799824 / 095-6465450 / 043-000267