นั่งร้านและมาตรฐานเกี่ยวข้องกับนั่งร้าน
 • 12 October 2017
 • 10853
 • 0
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน นั่งร้าน การทำงานเกี่ยวกับที่สูงเกิน 2 เมตรขึ้นไปต้องสร้างนั่งร้านกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อก...
Read More
นั่งร้าน-กฏหมายเกี่ยวกับนั่งร้าน
 • 12 October 2017
 • 1967
 • 0
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน .เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั่งร้านเหล็กท่อเหล็กกล้าแบบโครงสร้างสำเร็จรูป น...
Read More
นั่งร้านและความปลอดภัย-นั่งร้านที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุ...
 • 12 October 2017
 • 1608
 • 0
ประเภทนั่งร้านที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างทั่วไป นั่งร้าน หมายความว่า ที่ทำงานซึ่...
Read More
นั่งร้านและความปลอดภัย-ประเภทนั่งร้านและการใช้งาน
 • 12 October 2017
 • 1250
 • 0
นั่งร้านที่ใช้โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 6 ประเภท 1.นั่งร้านไม้ไผ่ 2.นั่งร้านเสาเรียงเดี่ยว 3.นั่งร้านเสาเรียงคู่ 4.นั่งร...
Read More