นั่งร้านและมาตรฐานเกี่ยวข้องกับนั่งร้าน
 • 12 October 2017
 • 22,214
 • 0
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน นั่งร้าน การทำงานเกี่ยวกับที่สูงเกิน 2 เมตรขึ้นไปต้องสร้างนั่งร้านกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อก...
Read More
นั่งร้าน-กฏหมายเกี่ยวกับนั่งร้าน
 • 12 October 2017
 • 4,095
 • 0
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน .เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั่งร้านเหล็กท่อเหล็กกล้าแบบโครงสร้างสำเร็จรูป น...
Read More
นั่งร้านและความปลอดภัย-นั่งร้านที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุ...
 • 12 October 2017
 • 2,759
 • 0
ประเภทนั่งร้านที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างทั่วไป นั่งร้าน หมายความว่า ที่ทำงานซึ่...
Read More
scaffolding part list
 • 16 February 2017
 • 9,865
 • 0
นั่งร้านเหล็ก และ ส่วนประกอบต่างๆ นั่งร้าน SCAFFOLDING นั่งร้านญี่ปุ่น FRAME SCAFFOLDING นั่งร้านหอเล...
Read More