นั่งร้านหอเลื่อน ขนาด 1 ชั้นครึ่ง
0.00 THB
นั่งร้านหอเลื่อน ขนาด 1 ชั้นครึ่ง / 1 ชั้นพร้อมชุดกันตก   1 ชุดประกอบไปด้วย ขาตั้งนั้่งร้าน 1.7ม. 2 ขา / กากบาทนั่งร้าน 1.7ม. 2 ชิ้น / ข้อต่อนั่งร้าน 4 ตัว ขาค้ำเล็ก 4 ขา / ชุดราวกันตก 90 ซม. 1 ชุด (ขาตั้งนั่งร้าน 90ซม. 2 ขา /กากบาทนั่งร้าน 90ซม. 2 ชิ้น / ราวกันตก 2 ชิ้น) บันไดนั่งร้าน 1 ตัว / แผ่นทางเดินหน้า 45ซม. 1 แผ่น แผ่น...
นั่งร้านหอเลื่อน ขนาด 2 ชั้นครึ่ง
0.00 THB
นั่งร้านหอเลื่อน ขนาด 2 ชั้นครึ่ง / 2 ชั้นพร้อมชุดกันตก   1 ชุดประกอบไปด้วย ขาตั้งนั้่งร้าน 1.7ม. 4 ขา / กากบาทนั่งร้าน 1.7ม. 4 ชิ้น / ข้อต่อนั่งร้าน 8 ตัว ขาค้ำเล็ก 4 ขา / ชุดราวกันตก 90 ซม. 1 ชุด (ขาตั้งนั่งร้าน 90ซม. 2 ขา /กากบาทนั่งร้าน 90ซม. 2 ชิ้น / ราวกันตก 2 ชิ้น) บันไดนั่งร้าน 2 ตัว / แผ่นทางเดินหน้...
นั่งร้านหอเลื่อน ขนาด 3 ชั้นครึ่ง
0.00 THB
นั่งร้านหอเลื่อน ขนาด 3 ชั้นครึ่ง / 3 ชั้นพร้อมชุดกันตก   1 ชุดประกอบไปด้วย ขาตั้งนั้่งร้าน 1.7ม. 6 ขา / กากบาทนั่งร้าน 1.7ม. 6 ชิ้น / ข้อต่อนั่งร้าน 12 ตัว ขาค้ำใหญ่ 4 ขา / ชุดราวกันตก 90 ซม. 1 ชุด (ขาตั้งนั่งร้าน 90ซม. 2 ขา /กากบาทนั่งร้าน 90ซม. 2 ชิ้น / ราวกันตก 2 ชิ้น) บันไดนั่งร้าน 3 ตัว / แผ่นทางเดินหน...
ดูทั้งหมด