แบบคาน40ซมx120ซม
0.00 THB
แบบเหล็ก แบบคาน ขนาด 400มมx1200มม   แบบเหล็กแผ่นเรียบ หรือ แบบคาน นั้นมีการผลิตอย่างหลากหลายขนาด กว้างตั้งแต่ 100มม. - 600มม. ยาวตั้งแต่ 600มม. - 3000มม. โดยทุกชิ้นจะผลิตจากเหล็กหนา 2.0มม และ 3.0มม.     แบบเหล็ก แบบหล่อคอนกรีต รูปลักษณ์ต่างๆ แบบเหล็กแผ่นเรียบ, แบบคาน, แบบเหล็กเข้ามุม, แบบเหล็กมุมใน, แบบเหล็...
แบบคาน30ซมx120ซม
0.00 THB
แบบเหล็ก แบบคาน ขนาด 300มมx1200มม   แบบเหล็กแผ่นเรียบ หรือ แบบคาน นั้นมีการผลิตอย่างหลากหลายขนาด กว้างตั้งแต่ 100มม. - 600มม. ยาวตั้งแต่ 600มม. - 3000มม. โดยทุกชิ้นจะผลิตจากเหล็กหนา 2.0มม และ 3.0มม.     แบบเหล็ก แบบหล่อคอนกรีต รูปลักษณ์ต่างๆ แบบเหล็กแผ่นเรียบ, แบบคาน, แบบเหล็กเข้ามุม, แบบเหล็กมุมใน, แบบเหล็...
แบบคาน30ซมx60ซม
0.00 THB
แบบเหล็ก แบบคาน ขนาด 300มมx600มม   แบบเหล็กแผ่นเรียบ หรือ แบบคาน นั้นมีการผลิตอย่างหลากหลายขนาด กว้างตั้งแต่ 100มม. - 600มม. ยาวตั้งแต่ 600มม. - 3000มม. โดยทุกชิ้นจะผลิตจากเหล็กหนา 2.0มม และ 3.0มม.     แบบเหล็ก แบบหล่อคอนกรีต รูปลักษณ์ต่างๆ แบบเหล็กแผ่นเรียบ, แบบคาน, แบบเหล็กเข้ามุม, แบบเหล็กมุมใน, แบบเหล็ก...
ดูทั้งหมด