แบบเหล็ก-แบบหล่อ
  • 9 December 2016
  • 1496
  • 0
แบบเหล็ก หรือ แบบหล่อ คอนกรีต     แบบเหล็ก หรือ แบบหล่อ เป็นโครงสร้างชั่วคราวเพื่อใช้สาหรับรองรับน้าหนักแ...
อ่านต่อ
แบบหล่อคอนกรีตประเภทต่างๆ
  • 9 December 2016
  • 4660
  • 0
แบบหล่อคอนกรีต มีประเภทไหนบ้าง? แบบหล่อคอนกรีต ผลิตจากอะไรได้บ้าง?   ต้องคานึงถึงความประหยัดตลอดจนความแข็งแรง...
อ่านต่อ